top of page

Psychotherapie

Psychotherapie is een psychologische behandelmethode in de vorm van gesprekstherapie. Als u psychotherapie krijgt, voert u een aantal gesprekken met een klinisch psycholoog/ psychiater die zich verder heeft gespecialiseerd in psychotherapie. Dat is meer dan ‘gewoon praten’: u leert in psychotherapie onder andere wat u zelf kunt doen om uw klachten te verminderen. Dat oefent u bijvoorbeeld door op een andere manier tegen bepaalde zaken aan te kijken of ander gedrag aan te leren. Of door te ontdekken wat er gebeurt in de wisselwerking tussen u en de mensen in uw directe omgeving. Psychotherapie kan u stimuleren om onbekende kanten van uzelf te ontdekken.

Aan het begin van de behandeling stelt de psychotherapeut met u een behandelplan op. Dit verduidelijkt:

- wat uw klachten zijn en aan welke problemen u in de therapie gaat werken.

- wat u wilt bereiken met de therapie.

Psychotherapie wordt met succes gebruikt in de behandeling van diverse psychische klachten of psychiatrische stoornissen. Psychotherapie werkt alleen als u zelf actief meewerkt aan de therapie. Dat betekent dat u zoveel mogelijk eerlijk vertelt wat er in u omgaat, wat u denkt en voelt. Verder is het nodig dat u ook tussen de therapiegesprekken in met de therapie ‘bezig’ bent, bijvoorbeeld door over bepaalde zaken na te denken en verder te exploreren, door gevoelens en gedachten thuis te noteren of andere opdrachten.

Psychotherapie is dus ‘hard werken’. Het kost tijd en energie.

Binnen Noord praktijk werken wij volgens diverse psychotherapeutische behandelmethoden. Een overzicht en meer informatie over deze verschillende behandelingen vindt u hieronder.

Cognitieve gedragstherapie

Psychoanalystische therapie

Schematherapie

Cliëntgerichte - experiëntiële therapie

EMDR

ACT

bottom of page