top of page

Psychoanalystische therapie

Psychoanalytische psychotherapie vertrekt vanuit de verhoudingen die we hebben met onszelf en met betekenisvolle anderen. Soms geraken we hiermee in de knoop en ontwikkelen we klachten. In deze gevallen kan psychoanalytische psychotherapie oplossingen bieden. In de therapie staat het vrijuit kunnen spreken centraal. De therapeut biedt ruimte en tijd om stil te staan bij gebeurtenissen van nu en/of vroeger. Hierdoor ontstaat inzicht in de emoties en gedachten die deze oproepen. Het is belangrijk dat het individu de vrijheid ervaart om uit te spreken wat zich tijdens de sessies aandient. Er wordt geen (waarde)oordeel gekoppeld aan wat wordt gezegd. 

Het is de bedoeling om inzicht te krijgen in de oorzaken van problemen en symptomen en weer grip te krijgen op het eigen leven. Samen met de therapeut wordt er gekeken naar het innerlijk conflict dat aan de basis ligt van de problematiek en van het gevoel van onbehagen bij het individu. Daarbij wordt gezocht naar terugkerende patronen en naar welke verlangens of tekorten er bij het individu zijn. Ook kan de therapie scherpstellen op het inbouwen van noodzakelijke rustpunten en houvast. Naast het proces van reflecteren over, wordt er ook stilgestaan bij hoe het leven vorm te geven en wordt er gezocht naar een manier om gedachten, gevoelens en gedrag samen te brengen tot een coherent geheel.

Thema’s die onder andere aan bod kunnen komen:


- Depressie
- Stress, vermoeidheid en burn-out
- Identiteitsvragen
- Moeilijkheden in relatie tot anderen
- Rouw en verlies
- Verwerking van ingrijpende levensgebeurtenissen
- Ouderschap, pre- en postnatale thema’s
- Zingevingsvragen
- Seksualiteit en geaardheid
- Problemen met betrekking tot migratie
- Overspoelende emoties en hardnekkige gedachten
- Twijfels, schuldgevoelens en onzekerheden
- Algemene ontevredenheid

De therapie biedt ruimte voor alle vragen die betrekking hebben op zelfonderzoek en zelfinzicht. De frequentie en duur van de therapie zijn individueel en worden bepaald in onderling overleg.

bottom of page