top of page

Intake

Tijdens een eerste gesprek verkennen we uw hulpvraag, de geschiedenis en de context ervan. Aan het einde van dit kennismakingsgesprek beslissen we samen of Noord Praktijk een geschikt behandelaanbod voor u heeft. Als blijkt dat andere behandeling noodzakelijk is en/of meer aangewezen, dan bespreken we een eventuele doorverwijzing.

Afspraken

Consultaties zijn enkel mogelijk na afspraak  op zowel dag- als avonduren. We zijn bereikbaar via GSM, via email of via dit aanmeldingsformulier. De gesprekken vinden telkens plaats in onze praktijkruimtes in Antwerpen en Turnhout.

Een consultatie duurt 50 minuten. De frequentie ervan wordt in onderling overleg vastgelegd.

Tarieven

Tarief individuele therapie: 70 euro/ 50 minuten. 

Indien een afspraak niet kan doorgaan, gelieve dan tijdig te verwittigen. Voor een afspraak die meer dan 24u op voorhand wordt geannuleerd, wordt niets in rekening gebracht. Voor een afspraak die minder dan 24u op voorhand wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag aan te rekenen.

Heel wat mutualiteiten geven een tegemoetkoming voor consultaties bij een psycholoog. De voorwaarden en terugbetalingen zijn afhankelijk naargelang de mutualiteit waarbij u aangesloten bent. Voor meer informatie: terugbetaling mutualiteiten.

Wij streven naar laagdrempelige ambulante geestelijke gezondheidszorg en voorzien daarom een beperkt deel van onze consultaties voor mensen met mindere financiële slagkracht, waarbij de nood aan behandeling dringend en nodig is. Zij  betalen een verminderd tarief. Noord praktijk hanteert strikte criteria hiervoor. Wil u meer informatie hierover, neem dan contact met ons op via info@noordpraktijk.be

psychose angst paniekstoornis depressie cognitieve gedragstherapie psycholoog Antwerpen goede

bottom of page