top of page
Rotsformaties op het strand

Rots & Water

“Sterk als rots, wendbaar als water”

 

Rots en water is een sociale vaardigheidstraining waarin psychofysiek werken en ervaringsleren centraal staan. Het richt zich tot alle leeftijdsgroepen en wordt zowel in groep als individueel toegepast.

 

In het programma leren deelnemers a.d.h.v. de concepten rots en water meer inzicht te krijgen in sociale situaties en hun eigen handelen hierin. 

Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. 

 

Aan de hand van fysieke oefeningen krijgen deelnemers inzicht in hun vaardigheden, grenzen en krachten. Ze leren om (letterlijk en figuurlijk) steviger in hun schoenen staan en rust te bewaren in sociale situaties. 

Ze leren rekening houden met anderen, met oog voor hun eigen grenzen en capaciteiten. Er wordt actief geoefend om op een positieve manier op te komen voor zichzelf wanneer nodig. Zo kunnen deelnemers zich gaandeweg weerbaarder opstellen tegenover groepsdruk, pesten, te hoge verwachtingen van anderen, grensoverschrijdend gedrag,...

Doorheen het programma worden gedragsalternatieven aangereikt en ingeoefend om passend te handelen in verschillende sociale situaties.

bottom of page