top of page

Schematherapie

Bij schematherapie draait het om patronen, we noemen dit ook wel schema’s, binnen uw gedachten, overtuigingen en gevoelens. Deze kunnen gaan over uzelf, maar ook over anderen en de wereld. Als in uw leven vaak negatieve patronen in gevoelens, gedachten en gedragingen terugkeren dan heeft u last van negatieve schema’s. Deze schema’s kloppen niet altijd maar kunnen toch erg hardnekkig zijn. Ze lopen dan als een rode draad door uw leven en zorgen vaak voor heftige emoties. Hierdoor heeft u vaak problemen in contacten met anderen. Het doorbreken van deze patronen is vaak lastig omdat de oude negatieve patronen vertrouwd aanvoelen en de onderliggende gedachten waar lijken. Voorbeelden van schema’s zijn ‘ik moet altijd alles perfect doen’, ‘niemand is te vertrouwen’ of ‘niemand zit op mij te wachten’.

Hoe werkt schematherapie?

Het doel van schematherapie is om u te helpen bij het vinden van deze negatieve schema’s, leren beseffen hoe deze zijn ontstaan en hoe u anders kunt omgaan met deze patronen in gevoelens, gedachten en gedrag. Negatieve schema’s zijn meestal ontstaan door ingrijpende ervaringen tijdens uw kindertijd. Bijvoorbeeld als u in de steek gelaten bent door een ouder of gepest werd op school. Samen met u proberen we erachter te komen waardoor de negatieve schema’s zijn ontstaan. Tijdens schematherapie staan we kort stil bij het ontstaan en gaan vervolgens deze schema’s veranderen. U leert de schema’s te benoemen en u leert hoe u uw gedachten en gedrag zo kan veranderen dat u grip krijgt op deze negatieve schema’s. Omdat negatieve schema’s vaak ontstaan door verdrietige, pijnlijke of traumatische gebeurtenissen kunt u de therapie als ingrijpend ervaren. Door de therapie leert u beter omgaan met verschillende situaties in uw leven, bepaalde denkpatronen en gedachten te doorbreken en zult u minder geëmotioneerd reageren. 

bottom of page