top of page

Team Noord Praktijk

lene+.jpg

Lene Beelen

Klinisch psychologe

Psychotherapeute

Psychoanalytische therapie

 

0498/48.64.93.

lene.beelen@noordpraktijk.be

Lene Beelen is master in de klinische psychologie en in de arbeids- en organisatiepsychologie (K.U.Leuven). Nadien volgde zij een postgraduaat psychoanalytische psychotherapie volgens Freudiaans-Lacaniaans kader (UGent). 

Binnen Noordpraktijk biedt Lene Beelen psychoanalytische psychotherapie aan voor jongeren vanaf 16 jaar, jongvolwassenen en volwassenen.

Volgende thema's kunnen onder andere aan bod komen:

- Depressie

- Stress, vermoeidheid en burn-out

- Identiteitsvragen

- Moeilijkheden in relatie tot anderen

- Rouw en verlieservaringen

- Verwerking van ingrijpende levensgebeurtenissen

- Ouderschap, pre- en postnatale thema’s

- Zingevingsvragen

- Seksualiteit en geaardheid

- Problemen met betrekking tot migratie

- Overspoelende emoties en hardnekkige gedachten

- Twijfels, schuldgevoelens en onzekerheden

- Algemene ontevredenheid

Als psycholoog heeft zij jarenlange ervaring in ambulante psychologische behandeling. Naast haar werk in de praktijk, werkt zij voor het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vagga met volwassenen.
Voordien werkte zij in Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost met de doelgroep ouderen, volwassenen en vluchtelingenkinderen en -jongeren. Ook deed ze ervaring op in het Algemeen Ziekenhuis Heilig-Hart Tienen op de PAAZ afdeling en als loopbaancoach bij De Ploeg vzw. Deze jobs wisselde ze een tijd af met werk in groepspraktijk Therapiecentrum Zandhoven.

Lene Beelen heeft consultatie op maandag (van 9u tot 13u), woensdag (van 9u tot 16u) en donderdag (16u tot 19u).

Erkenningsnummer psychologencommissie

882113064

bottom of page