top of page

Team Noord Praktijk

IMG_6395.jpg

Lene Beelen

Klinisch psychologe

Psychotherapeute

Psychoanalytische therapie

lene.beelen@noordpraktijk.be

Lene Beelen is master in de klinische psychologie en in de arbeids- en organisatiepsychologie (K.U.Leuven). Nadien volgde zij een postgraduaat psychoanalytische psychotherapie volgens Freudiaans-Lacaniaans kader (UGent). 

Binnen Noordpraktijk biedt Lene Beelen psychoanalytische psychotherapie aan voor jongeren vanaf 16 jaar, jongvolwassenen en volwassenen.

Volgende thema's kunnen onder andere aan bod komen:

- Depressie

- Stress, vermoeidheid en burn-out

- Identiteitsvragen

- Moeilijkheden in relatie tot anderen

- Rouw en verlieservaringen

- Verwerking van ingrijpende levensgebeurtenissen

- Ouderschap, pre- en postnatale thema’s

- Zingevingsvragen

- Seksualiteit en geaardheid

- Problemen met betrekking tot migratie

- Overspoelende emoties en hardnekkige gedachten

- Twijfels, schuldgevoelens en onzekerheden

- Algemene ontevredenheid


Als psycholoog heeft zij jarenlange ervaring in ambulante psychologische behandeling. Naast haar werk in de praktijk, werkt zij voor AP Hogeschool, voordien voor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Vagga en VBO. Naast tewerkstellingen binnen de ambulante hulpverlening deed ze eveneens ervaring op binnen een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) en als loopbaancoach bij De Ploeg vzw.

Lene Beelen heeft consultatie op maandag (van 9u tot 13u), woensdag (van 9u tot 16u) en donderdag (16u tot 19u).

Erkenningsnummer psychologencommissie

882113064

bottom of page