top of page

Team Noord Praktijk

clio.jpg

Clio Smet

Klinisch psychologe

Psychotherapeute i.o.

 

 clio.smet@noordpraktijk.be

Clio Smet is master in de Klinische Psychologie (UGent, 2017) en is gedragstherapeute i.o.(Ugent).
Met gedragstherapie leer je hoe je niet-helpend gedrag kunt afleren en nieuw, gezonder gedrag kunt aanleren. Klachten ontstaan (en blijven voortbestaan) door een wisselwerking tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Er zal tijdens de sessies dus ook aandacht besteed worden aan gedachten en gevoelens, maar volgens de gedragstherapie is het gedrag het aangrijpingspunt om verandering op gang te brengen.

Een  geslaagde therapie is het gevolg van een succesvolle transfer waarbij je wat je leert binnen de therapie ook daadwerkelijk gaat toepassen op het dagelijks leven. Daarom dat er tijdens de therapie ook geregeld ‘huiswerkopdrachten’ gegeven worden.

Daarnaast is het succes van de therapie afhankelijk van een goede samenwerking tussen cliënt en therapeut, met elk hun eigen expertise en eigen verantwoordelijkheid om de therapie tot een goed einde te brengen.

 

Naast de opleiding gedragstherapie volgde Clio eerder ook al een EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) opleiding bij Integrativa en de basisopleiding tot ACT-therapeute (Acceptance And Commitment Therapy) bij de ACT-academie.

 

Naast haar ervaring als therapeut in de groepspraktijk, heeft Clio ook ervaring binnen de jeugdzorg, waar zij werkzaam was binnen het CLB en in een kleinschalige leefgroep voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

 

Binnen Noord Praktijk biedt Clio psychotherapeutische begeleiding aan vanuit een gedragstherapeutisch denkkader voor (jong)volwassenen met:

-       Enkelvoudig trauma/PTSS

-       Diverse angstklachten/fobieën

-       Dwangklachten

-       Depressieve symptomen

-       Piekeren

 

Clio ontvangt cliënten in de praktijk te Antwerpen op maandag tussen 9u en 15u.

 

Visumnummer: 351000

bottom of page