top of page

Team Noord Praktijk

isabelleaangepast.jpg

Isabelle Maes

Klinisch psychologe

Psychotherapeute

Existentiële – ervarings– en cliëntgerichte psychotherapie 

 0494/99.51.66.

isabelle.maes@noordpraktijk.be

Isabelle Maes  is master in de klinische psychologie en in de pedagogische wetenschappen (Ugent). Nadien volgde zij een postgraduaat Ervaringsgerichte/ existentiële/ Cliënt centered psychotherapie, ook aan de Universiteit van Gent. 


Binnen Noordpraktijk biedt Isabelle Maes psychotherapie en begeleiding aan voor jongvolwassen, volwassen en ouderen. Volgende thema's kunnen onder andere aan bod komen:

- Stress, vermoeidheid en burn-out

- Niet- bevredigende relaties

- Identiteitsvragen

- Verlies/ rouw 

- Verwerking van verleden

- Zingevingsvragen

- Intercultureel verbonden vraagstukken

- Problemen met betrekking tot migratie

- Trauma

- Overspoelende emoties en hardnekkige gedachten

- Twijfels, schuldgevoelens en onzekerheden

- Leeftijdsgebonden vraagstellingen

Als psychologe heeft zij jarenlange ervaring in ambulante psychologische behandeling en in het coachen en begeleiden van mensen. 

Voordien werkte zij in  het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg van Duffel (verbonden aan de psychiatrie). Momenteel begeleidt ze migranten in hun integratieproces in België. 

 

In de begeleiding wordt aandacht gegeven aan de eigen beleving als motor tot exploratie en tot verandering. Er wordt ruimschoots aandacht gegeven aan emotie en verwerking. 

 

De sessies kunnen verlopen in het Nederlands, Engels, Frans of Spaans. 

Isabelle Maes heeft consultatie op donderdag (van 16 u – 21 u) ​

 

 

Erkenningsnummer psychologencommissie

652117474

bottom of page